♥ 78%
1h57min | Sortie le 01 novembre 1996 | Japon

L'anguille

Score78%
Photo du film : L'anguille
| 1h57min

REALISATEUR

Shohei Imamura

Réalisateur

Shohei Imamura

Réalisateur


ACTEURS

Akira Emoto

Tomatsu Takasaki

Sho Aikawa

Yuji Nozawa

Ken Kobayashi

Masaki Saito

Sabu Kawahara

Seitaro Misato

Sabu Kawara

Seitaro Misato

Etsuko Ichihara

Fumie Hattori

Chiho Terada

Emiko Yamashita