♥ 91%
2h10min | Sortie le 03 novembre 1953 | Japon

Voyage à Tokyo

Score91%
Photo du film : Voyage à Tokyo
| 2h10min

REALISATEUR

Yasujiro Ozu

Réalisateur


ACTEURS

Haruko Sugimura

Shige Kaneko

Kuniko Miyake

Fumiko Hirayama

Kyoko Kagawa

Kyôko Hirayama

Eijiro Tono

Sanpei Numata

Nobuo Nakamura

Kurazo Kaneko

ShirÔ Osaka

Keiso Hirayama

Hisao Toake

Osamu Hattori

Teruko Nagaoka

Yone Hattori

Mutsuko Sakura

Oden-ya no onna

Toyo Takahashi

Rinka no saikun

Tôru Abe

Tetsudou-shokuin