♥ 62%
2h28min | Sortie le 10 février 2024 | Chine

Creation of the Gods I: Kingdom of Storms

Score62%
Photo du film : Creation of the Gods I: Kingdom of Storms
| 2h28min

REALISATEUR

Wuershan

Réalisateur


ACTEURS

Huang Bo

Jiang Ziya

Xia Yu

Shen Gongbao

Yuan Quan

Queen Jiang

Chen Kun

Yuan Shi Tian Zun

Ci Sha

Yang Jian

Hou Wenyuan

Chong Yingbiao

Tim Huang

Jiang Wenhuan

Xu Huanshan

Emperor Yi

William Feng

Tai Yi Zhen Ren

Yang Lixin

Jiang Huanchu

Gao Dongping

Chong Houhu

Yang Le

Bo Yi Kao