Crimo stories: dowload the app
♥ 80%
1h38min | Sortie le 15 janvier 1964 | Japon

Une femme dans la tourmente

Score80%
Photo du film : Une femme dans la tourmente
| 1h38min

REALISATEUR

Mikio Naruse

Réalisateur


ACTEURS

Hideko Takamine

Reiko Morita

Yuzo Kayama

Koji Morita

Mitsuko Kusabue

Hisako Morizono

Mie Hama

Ruriko, Koji's girlfriend

Aiko Mimasu

Shizu Morita

Yu Fujiki

Mr. Nomizo, employee at rival supermarket of Morita's

Kazuo Kitamura

Mr. Morizono, Hisako's husband

Hisao Toake

Mr. Okamoro, drugstore owner

Kumeko Urabe

Bar madam at Ginzan hotspring

Kan Yanagiya

Mr. Kaga, foodstore owner

Yumi Shirakawa

Takako Morita