1h38min | Sortie le 04 juillet 2007 | Japon

La traversée du temps

Note / score "La traversée du temps"80%
Photo du film : La traversée du temps
| 1h38min

REALISATEUR

Mamoru Hosoda

Réalisateur


ACTEURS

Riisa Naka

Makoto Konno (voice)

Takuya Ishida

Chiaki Mamiya (voice)

Mitsutaka Itakura

Kousuke Tsuda (voice)

Ayami Kakiuchi

Yuri Hayakawa (voice)

Mitsuki Tanimura

Kaho Fujitani (voice)

Yuki Sekido

Miyuki Konno (voice)

Utawaka Katsura

Makoto's father (voice)

Midori Ando

Makoto's mother (voice)

Fumihiko Tachiki

Fukushima sensei (voice)

Keiko Yamamoto

Obasan (voice)