♥ 65%
1h55min | Sortie le 04 septembre 2020 | Chine, États-Unis

Mulan

Score65%
Photo du film : Mulan
| 1h55min

REALISATEUR

Niki Caro

Réalisateur


ACTEURS

Liu Yifei

Hua Mulan

Jet Li

The Emperor

Tzi Ma

Hua Zhou

Donnie Yen

Commander Tung

Gong Li

Xian Niang

Yoson An

Chen Honghui

Cheng Pei Pei

The Matchmaker

Ron Yuan

Sergeant Qiang

Ming-na Wen

Esteemed Guest

Hoon Lee

Village Magistrate

Roger Yuan

Duba Tegin