♥ 67%
1h45min | Sortie le 11 mai 2022 | Japon

Suis-moi je te fuis

Score67%
Photo du film : Suis-moi je te fuis
| 1h45min

REALISATEUR

Koji Fukada

Réalisateur


ACTEURS

Win Morisaki

Kazumichi Tsuji

Kaho Tsuchimura

Ukiyo Hayama

Shohei Hino

Tadashi Hayama

Kei Ishibashi

Naoko Hosokawa

Akari Fukunaga

Minako Fujitani

Shûgo Oshinari

Daisuke Mineuchi

Yukiya Kitamura

Shin'ichi Wakita